CADAS! Fahri Hamzah: Kultur Nubuwah adalah PEMBEBASAN, dari menyembah makhluk kepada Allah semata “tahrirul insan min ‘ibadatul ‘ibad, ila ‘ibadatullah”


~ Kultur baru yang dibawa nabi Muhammad SAW adalah pembebasan, “tahrirul insan min ‘ibadatul ‘ibad, ila ‘ibadatullah”, membebaskan manusia dari penyembahan kepada sesama makhluk menuju penyembahan kepada Allah semata.

~ Itulah inti kedatangan Islam dan itulah sebab kenapa orang Islam ini gampang diajak melawan negara? Apalagi kalau ada kezaliman, imperialisme dan kolonialisme? Karena Tauhid, Orang Islam sensitif dengan dominasi selain Allah.

~ Islam mengajarkan kepada saya keras kepala, dan menolak tunduk kepada feudalisme dan kezaliman. Di mana saya melihat dominasi yang otoriter maka saya seperti melihat berhala yang ingin saya lawan seketika. Inilah pengertian saya tentang Islam.

~ Sejalan dengan tradisi “SahabatNabi” maka para ulama membiasakan kita saling memanggil dengan “Saudara”. Albanna mendirikan Ikhwan, karena tidak ada nama yang paling tepat bagi perkumpulan mengikuti sunnah nabi kecuali “Persaudaraan”.

(Sumber: Twitter @Fahrihamzah)